من یه دیوونم 

ارزو دارم

.

.

.

.

.

.

.

واقعا به ارزوی یه دیوونه هم کار داری؟؟؟؟؟؟؟

خوبه منم بیام فضولی بزار تو حال خودش باشه دیوونست می فهمی دیوووووونه