من بیشتر از اینکه پست بزارم کامنت می دم 

و بیشتر از اینکه کامنت بدم  لایک می کنم .

.

.

 

.

.

.

این حرفو اونایی می فهمن که پستاشون 0 تا لایک می خوره قبل از اینکه به من بگن برم ببینم بعد که میگن و منم می بینم تبدیل می شه به : یک نفر این پست را پسندید و 1234567890 نفر نپسندیدند هها