اگه اعتماد به نفس لیلا فروهر رو درخت سرو داشت الان هلو می داد چون : 

.

.

.

.

.

.

..

.می دونه که دلش خریداری نداره ولی بازم  خنده و رقص و شادی می خونه اخه عزیز من الان هیچ کس تورو دوست نداره چرا شادی بعد اون موقع داره شاد می خونه واقعا برا ما لبخند ژکوند می زنه