👑~√• فآزْ سنگین •√~👑


✘ بہ سَلامتے روزے ڪہ ✘


✘ بیای پیشم بگی ✘ 


↯↯ ڪجایے دیوونہ ؟ ↯↯


↩ ← چهل روز گذشت → ↪ 


⇜ پاشو دلم برای خودت نه هااا واسه ↰ اخلاق گندت ↱ لک زده ⇝

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~