↻یه رفــــــــیق دارم ;↻

♚”اسمش خــــــــداس“♚

✘بحثـــــــسش از همه جداس✘

☜ تــــــــا اون پشتــــــمه ☞

⚅ بیخیال هر چی مخاطب خــــــــاص ⚅