یه آدمایی هستن که همیشه با حوصله جواب اس ام اساتو میدن...

هروقت ازشون بپرسی چطوررررررری؟ میگن خوبم..

وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین دنبال غذا میگرده, راهشون رو کج میکنن از یه طرف دیگه میرن که اون نپره... ...

همینایی که تو سرما اگه یخ ام بزنن, دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون...

آدمایی که از بغل کردن بیشتر آرامش میگیرن...

اونایی که تو تلفن یهویی ساکت میشن... اینایی که همیشه میخندن...

اینایی که تو چله زمستون پیشنهاد بستنی خوردن میدن... همونایین که براتون حاضرن هرکاری بکنن....

اینا فرشتن... تو رو خدا اگه باهاشون میرید تو رابطه, اذیتشون نکنین... تنهاشون نزارین, داغون میشن...