سلامتـــــــے ھمه دخترا امـــــــــّا نه ھر دخترے!!������من موهام بلند... اما رنگ شده نیست...


تا زیر دماغم رژ نمیزنم واسه جلب توجه...


جایی که پسره غریبه هست ناز نمیکنم...عشوه نمیام!!


چون نیازی به دیده شدن ندارم!!


تیپم شیک و ساده اس....


ساپورت و مانتو جلو باز نمیپوشم تو خیابون...!!!


دنبال پول و ماشین مدل بالای پسرا نیستم 


چون بابام برام کم نذاشته ....


عقده ی چیزیو ندارم!!


یکی از افتخاراتم اینه...


همیشه هرچی خواستم مامانم برام خریده


نه پسرای مردم!!


نمیگم خیلیا ما رو میخوان !!!


نه ...چون جنس ارزون خیلی مشتری داره....


من کسی نیستم که هرکسی بیاد سمتم!!!


کسی رو غرق محبت نمیکنم...


به هرکی از راه رسید نمیگم دوستت دارم...


چون واسه خودم ارزش قائلم.... !!!


قبله اینکه خونه رو ترک کنم!


بایدبگم کجا و باکی میرم!!


شبم ﺑﺎﯾﺪ قبل از ساعت خاصی ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ....


چون هنوز بابام غیرت داره واینو خیلی دوس دارم


همینم که هستم من عوض نمیشم!!!


��واسه من دختر بودن یعنی ایــــــــــــــــــــــن ...��


نه اون عروسک هایی که توخیابون زیادن!!!