باید رفت

.

.

.


گاه از قلب کسی

.

گاه جفت پا تو صورت کسی . . .اینم یه پست احساسی 

توانم در همین حده


ضربان قلب من
باتو:////

.

.

.

دور از تو:////

.

.

.

بدون تو:////


قلبه... مسخره بازی که نیست

کار خودشو میکنه

بود و نبودت فرقی نداره

والاا :-P