امروز خوب نبود امروز فهمیدم چه قدر دنیای بعضیا می تونه با مال من فرق داشته باشه .

امروز کسی رو دیدم که گفت دیروز جنازه دیده همه بهش گفتن چجوری دیده یا اینکه چجوری اینو تحمل کرده اما من برام سوال شد که چرا وقتی که عزیز ترین فردای زندگیم شدن یه جنازه وقتی که داشتم می دیدم که چطور دارن ذره ذره میرن زیر خاک کسی بهم چیزی نگفت

می خوام بدونم چرا کسی نباید به یه دختر بچه ی 5 ساله بگه که امکان داره یه روزی این صحنه ای که می بینی بشه کابوس شبات

امروز شنیدم یکی پدر بزرگشو دوس نداشت و من دارم در حسرت یه بار دیگه دیدنشون می سوزم اخه می دونی از همون بچگیم همه برام تعریف می کردن که بابا بزرگ داشتن چه قدر خوبه و من کل تجربم یه عکسه تو اوجه 6ماهگی تو بغل یکیشون

هنوزم همون دلتنگی قبلی رو دارم اخه قبلا که از اینجور چیزا ناراحت می شدم با یکی حرف می زدم اما الان همون یکی هم دیگه نیست