اومدم اینجا بنویسم شاید بعدش برش دارم ولی دلم می خواد حداقل اینجا بنویسمش و برامم مهم نی

امروز یکی یه رفتاری نشون داد که خیلی ناراحتم کردشاید واکنش همون لحظم عصبی بود ولی بعدش که تا الان هم میشه چیزی جز ناراحتی برام نزاشته . دلم گرفته . احساس می کنم اشتباه کردم . احساس بدی دارم . دلم یه خورده لداری می خواد ولی هنوز خودمم نمی دونم از کی ؟ خودم بهتر از هر کسی می دونم خودمم که فقط می تونم خودمو اروم کنم اما دلمم تنگه . خسته شدم . می خوام بشم پرنای قبلی . همونی که خودم بود . امیدوارم تا اخر هفته اینده تکلیفم با خودم مشخص شه . یه خبر هم دارم امکان داره برای یک هفته تغییر روند باشه وب و هر روز یا شب پست بزارم.