خیلی خوب جلو رفت. بر عکس چیزی که انتظارشو داشتم شکر خدا آرامش و انرژی گرفتم فقط دوست دارم زودتر برسم که شروع شه . خدایا ممنونم بابت این همه خوبی 

یاد گرفتیم و یاد دادیم خوبی برای غریبه و اشنا فرقی نداره ولی تا زندن اینکارو کنیم که با فاتحه هم جبران نشه 

از صدم ثانیه های خودمون هم خبر نداریم تو بدترین حالت بهترینِ لحظه باشیم .

شاید جای خالی خیلی ها تو فکرمون بود ولی با یادشون لبخند زدیم و از بودنا و موندنا استفاده کردیم.

شاید یه آدم همیشه تو جمع باشه همیشه شاد باشه ولی از بین جمع هم یه زمانی کنار میره برای تنهاییش پس ترحم نمیخواد زمان میخواد همین 

همیشه حس کردم که تعامل تو فرهنگ و جامعمون کمه ولی این چند وقت فکر میکنم کم کم داره جا میوفته شاید با نسل جدید . موقع برگشت ورق همین سالهاست .

موقع اثبات منم همین لحظه هاست .