یه دیوونه

سلام.با من همراه باشید.

۱۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

مرد ...


۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۴۴ ۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
p@ry

the real man ...

+ تبلیغات یکی از برند های خوب مردانه

۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
p@ry

تابستـــــــــــــــــــون

هر شروعی یه پایانی داره ؟

نه! هر شروعی یه آغاز دوباره ای به همراه داره .


۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۱۷ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
p@ry

او می شنود .

فردی چند گردو به بهلول داد

گفت : 

بشکن و بخور و برای من دعا کن...

بهلول گردوها را شکست و خورد اما دعا نکرد ...

آن مرد گفت : 

گردوها را می خوری نوش جان ، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم...!

بهلول گفت : 

مطمئن باش اگر در راه خدا 

داده ای ، خدا خودش صدای شکستن گردوها را 

شنیده است ...

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن..

که خواجه خود روش بنده پروری داند..

۱۸ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۳۷ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

بی خیال


۱۷ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۲۲ ۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

خوشحالی

۱۴ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۴۲ ۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
p@ry

ساختم. ساختیم .بسازید...

۱۲ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۵۲ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

شما بگین اولیش چیه ؟!

۰۹ مرداد ۹۵ ، ۱۰:۰۱ ۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
p@ry

رفتن

ادامه مطلب...
۰۶ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۳۴ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
p@ry

دو_رو

ادم ها را نگاه کن .

دو رو دارند .

               همه ی انها دو رو اند .

نــــه!

        خوب نگاه کن !

دقــت کن !

بعضی هایشان...

                   1نه

                   2نه

سومیش را هم دارند .

دو رو بودن عادی است : 1 رو برای حالت عادی ، وقتی که خوشحالند .

وقتی که دغدغه ای ندارند .

                              دومین رو برای وقت ناراحتی . وقتی که دیگر تویی نیست و بلکه او باید مقابله کند .

دقــت کن !     ناراحتیشـان . او .

اما انهایی که فرق دارند وقتی که خوشحالند ، دغدغه ای ندارند تویی نیز برایشان وجود ندارد .

اما در سختی ها ، در نشیب ها نامت درخشان و ماندگار می شود به هـــر نحوی .

ادامه مطلب...
۰۴ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۵۱ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry