یه دیوونه

سلام.با من همراه باشید.

۱۷ مطلب با موضوع «خدا» ثبت شده است

آدم هاادامه مطلب...
۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
p@ry

باید

وقتی هدف تورا تسخیر قله هاست باید همیشه رفت باید همیشه خواست

۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
p@ry

سلام نمی دهم جوابش واجب است و تو ...


۲۴ آذر ۹۵ ، ۱۳:۴۹ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

مرد ...


۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۴۴ ۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
p@ry

او می شنود .

فردی چند گردو به بهلول داد

گفت : 

بشکن و بخور و برای من دعا کن...

بهلول گردوها را شکست و خورد اما دعا نکرد ...

آن مرد گفت : 

گردوها را می خوری نوش جان ، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم...!

بهلول گفت : 

مطمئن باش اگر در راه خدا 

داده ای ، خدا خودش صدای شکستن گردوها را 

شنیده است ...

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن..

که خواجه خود روش بنده پروری داند..

۱۸ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۳۷ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

زندگی باید کرد ...

۲۶ تیر ۹۵ ، ۱۳:۰۰ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

سرتان سلامت


۱۳ تیر ۹۵ ، ۲۲:۱۴ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

کاشکی نمی رفتی

تا گفتے....

     با 👀چشمات👀

               بهم ✋خدافظ✋

                       یهو💔👈دلمو... غم گرفت

      ‌                                  ے دفه بغضم گرفت 😔

     ‌تمام تلاشمو کردم😨..

اما..........

↙خدا تو رو از من گرفت↘

 ‌   ‌                      😢  پیش تو گریم گرفت😢

۲۵ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۱۱ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

پستش کنید تا خیلی ها خیلی چیزا رو بدونن

۱۹ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۲۳ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry

خدا

استادی دریکی ازدانشگاه های خارجی ب شاگردان میگوید:👋
بچه هاتخته رومیبینید? 😊
همه میگن آره... 😳
میگه منو میبینید... 😳
میگن اره...😊
لامپ رومیبینید? میگن اره ... 😊
میگه خدا رومیبینید? میگن نه... 😳
میگه پس خداوجودنداره... 😡
یه ایرانی بلندمیشه میگه بچه هامنومیبینید: میگن اره😊
میگه تخته رومیبینید.😳
میگن اره😊
میگه مغزاستاد رومیبینید: 😳
میگن نه... میگه پس استادمغزنداره... 👏
ب افتخار وجود خدا کپی کنش.لایک نمیخوام کپیش کن فقط
امروز اسمه خداوند را منتشر کنید

۱۵ دی ۹۴ ، ۱۵:۵۹ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
p@ry