✍میگن: ✖ وروجکم✘
↯ میگن: ✖از چشام شیطنتْ میباره✖
↯ میگن : ✖خیلـے حاضر جوابم✖
↯ میگن: ✖زبون دارم این هوا✖
↯ میگن: ✖همیشه شادَم
↯ میگن: ✖صدا خندِه هات همیشگیه✖
↯ میگن: ✖زلزله ام✖
✘ولى✘ یه روز با یه ملافه سفید➣به همه کارام پایان میدم✘